DUSZPASTERZE

Duchowni pracujący w parafii

Proboszcz: ks. dr Marcin Holak – Ust. 17.01.2021
Wikariusz: ks. Krystian Molecki

Poprzedni proboszczowie:

Śp. Ks. Grzegorz Kuliński (8.01.1967-10.10.2020). Proboszcz parafii w Szymanowicach w latach 2015-2020. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Czerniejewie.