POKŁADNE

Przypominamy o odnowieniu prolongaty pokładnego za swoich bliskich zmarłych na kolejne 20 lat. Po wygaśnięciu 20 letniego terminu zastrzeżenia, miejsce zostanie użyte do pochowania innej osoby. Zdemontowany nagrobek po trzech miesiącach przechodzi na własność Administratora jako mienie porzucone. Osobom opiekującym się grobem nie przysługują żadne roszczenia w związku z likwidacją nagrobka. Jest to zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami (art.7 ust 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Kontakt do ks. Proboszcza +48 663 571 445

Przedłużyć prolongatę można u ks. Proboszcza w środę, czwartek lub piątek po wieczornej Mszy św.

MIEJSCA NIEUREGULOWANE W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH:
OZNACZENIA:
np. Kowalski Jan, A – SEKTOR, 4 – RZĄD, 3 – MIEJSCE(KWATERA)

POGLĄDOWA MAPA CMENTARZA: