Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

21.04.2024r. – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA


 1. Pamiętajmy, że głębokie przeżycie liturgii słowa owocuje głębokim doświadczeniem liturgii eucharystycznej. To przede wszystkim na Mszy świętej Słowo staje się Ciałem, dlatego przypominamy, że w niedzielę, 15 min. przed każdą Mszą św., możemy wysłuchać rozważań Ewangelii, które wprowadzą nas do pełniejszego przeżywania Eucharystii.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do wspólnej modlitwy poprzez codzienną adorację, różaniec i ofiarę Mszy św.
 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. W czasie adoracji można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
 4. W przyszłą sobotę sprzątanie kościoła. O posprzątanie świątyni, ułożenie kwiatów i skoszenie trawy prosimy mieszkańców Toporowa.
 5. W każdy czwartek o godz. 18.00 w katedrze gnieźnieńskiej w ramach sztafety modlitw
  o powołania kapłańskie i zakonne sprawowana jest Msza św. „Cibavit”. Podczas Eucharystii
  9 maja br. w intencji powołań modlić się będzie nasz dekanat. Stąd w tym dniu organizujemy wyjazd do Gniezna z naszej parafii. Osoby zainteresowane wspólną modlitwą prosimy o zapisy u ks. proboszcza.
 6. W dniach od 27 do 28.04.2024 r. obchodzić będziemy w Gnieźnie doroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha.
 7. Przypominamy o segregacji śmieci na cmentarzu. Plastiki oraz szkło prosimy wrzucać
  do przeznaczonych do tego pojemników, a odpady kompostowe do dużego kontenera KP10(tylko odpady kompostowe bez folii).
 8. Dzisiaj w Niedzielę Dobrego Pasterza naszymi ofiarami będziemy mogli wesprzeć seminarzystów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
 9. W ramach składki inwestycyjnej zebraliśmy 2194zł. Natomiast na kaplicę Matki Bożej złożono dwie ofiary indywidualne po 500zł (razem 1000zł).
 10. Zachęcamy do lektury nowego numeru „Przewodnika Katolickiego”.
 11. Dziękując za wspólną modlitwę i złożone ofiary, życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, której opiece polecamy się wołając Pod Twoją Obronę….