Aktualności

NOWY CHODNIK NA CMENTARZU

Dużym udogodnieniem są dla nas wszystkich chodniki na cmentarzu parafialnym. W tym miejscu serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wykonawcy- Naszemu Parafianinowi za wykonaną pracę na rzecz wspólnoty parafialnej.