Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26.03.2023r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


 1. Pamiętajmy, że głębokie przeżycie liturgii słowa owocuje głębokim doświadczeniem liturgii eucharystycznej. Przypominamy, że w niedzielę, 15 min. przed każdą Mszą św., możemy wysłuchać rozważań Ewangelii, które wprowadzą nas do pełniejszego przeżywania Eucharystii.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w Ukrainie w tym tygodniu
  od poniedziałku do piątku o godz. 16.00 z wyjątkiem wtorku. W czasie adoracji można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po adoracji Msza św. o godz. 17.00.
 3. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas wszystkich Mszy św. poświęcenie palm. Rozpoczniemy w ten sposób Wielki Tydzień – najważniejszy tydzień roku w życiu chrześcijanina.
 4. W czwartek 30 marca przypada w naszej parafii spowiedź wielkanocna. Do Świerczyny i Lisewa zapraszamy od 9.00 do 9.30. Po spowiedzi Msza św. W Szymanowicach spowiedź przed południem od 10.30do11.00. Na zakończenie Msza św. Po południu od 16.00do17.00
  i wieczorem od 19.00 do 20.30.
 5. W piątek na spotkanie na plebanię o godz. 18.00 ks. proboszcz zaprasza kolejnych 16 osób
  z listy bierzmowanych (osoby od numeru 15 do 30).
 6. W piątek o godz. 16.15 droga krzyżowa dla dzieci, a po wieczornej Mszy św. nabożeństwo drogi krzyżowej dla dorosłych.
 7. W sobotę o posprzątanie naszej świątyni prosimy mieszkańców Lisewa (droga
  od Ciemierowa).
 8. W niedziele wielkiego postu gorzkie żale zaraz po Mszy św. o godz. 10.30.
 9. W sobotę ks. Arek i ks. proboszcz odwiedzą chorych z Panem Jezusem.
 10. Przypominamy o zachowaniu porządku na cmentarzu. Śmieci wrzucamy do kontenerów
  z przodu cmentarza.
 11. Okres wielkiego postu to również czas jałmużny. Przypominamy, że formą jałmużny są też ofiary składane w kopertach na remont naszego kościoła. Dziękujemy za wszystkie wpłaty dokonywane osobiście lub na konto parafialne.
 12. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na dekoracje grobu Pańskiego i ciemnicy.
 13. W ramach składki inwestycyjnej zebraliśmy 2510zł.
 14. Prosimy o sprawdzanie zamówionych intencji mszalnych i ewentualne zgłaszanie braków
  lub nieścisłości przed Mszą św.
 15. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego z dodatkiem Modlitwa w drodze.
 16. Dziękując za wspólną modlitwę i złożone ofiary, życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej, której polecamy się wołając Pod Twoją Obronę….