CMENTARZ

CMENTARZ – SEKTOR I

Przypominamy o odnowieniu prolongaty pokładnego za swoich bliskich zmarłych na kolejne 20 lat. Po wygaśnięciu 20 letniego terminu zastrzeżenia, miejsce zostanie użyte do pochowania innej osoby. Zdemontowany nagrobek po trzech miesiącach przechodzi na własność Administratora jako mienie porzucone. Osobom opiekującym się grobem nie przysługują żadne roszczenia w związku z likwidacją nagrobka. Jest to zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami(art.7 ust2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

KWATERA I

 • Jańczak Franciszek – I,3,1
 • Jańczak Leokadia –I,3,1
 • Dostatni Witold – I,4,7
 • Dostatnia Marianna – I,4,7
 • Dostatnia Danuta – I,4,7
 • Migacz Franciszka – I,4,8
 • Graborek Aniela – I,4,13
 • Andrzejak Czesław – I,4,15
 • NN – I,4,16
 • Wojciechowska Stanisława – I,4,17
 • Korack Zenon –I,5,2
 • Korack Kazimiera – I,5,2
 • Grejek Marta – I,5,7
 • Grejek Antoni – I,5,7
 • Jasińska Teresa i Czesława – I,5,8
 • Jasiński Jan – I,5,8
 • Jasińska Anastazja – I,5,8
 • Łukasiewicz Aniela – I,5,9
 • Borowski Stefan – I,5,10
 • Borowska Aniela – I,5,10
 • Janowski Jan – I,5,11
 • Sapikowski Franciszek – I,5,13
 • Sapikowska Bronisława – I,5,13
 • Kropska Helena – I,5,14
 • Wojciechowski Józef – I,5,15
 • Iglewski Jerzy – I,5,16
 • Iglewska Jadwiga – I,5,16
 • Iglewski Maciej – I,5,16
 • Rogacki Jan – I,6,2
 • Rogacka Waleria – I,6,2
 • Napieralska Marianna – I,6,4
 • Mierkiewicz Stanisław – I,6,5
 • Hauke Jadwiga – I,6,6
 • Klepczyńska Maria – I,6,7
 • Kuczyńska Stefania – I,6,9
 • Kuczyński Stanisław – I,6,9
 • NN – I,6,13
 • Nowicka M. – I,6,14
 • Nowicki K. – I,6,14
 • Cuperek Marianna – I,6,15
 • Cierzniak Jan – I,6,16
 • Cierzniak Jadwiga – I,6,16
 • Jankowska Stanisława – I,6,18
 • Dziubarczyk Marianna – I,7,3
 • Dziubarczyk Wanda – I,7,3
 • Balicka Maria – I,7,5
 • NN – I,7,7
 • Murawski Tomasz – I,7,13
 • Murawska Marianna – I,7,13
 • Cierzniak Jadwiga – I,7,16
 • Maciejewska Helena – I,7,17
 • Adamek Władysław – I,7,19
 • Brzęcki Józef – I,7,19
 • Stankiewicz Bogdan – I,7,21
 • Stankiewicz Krystyna – I,7,21
 • Stankiewicz Sławomir – I,7,22
 • NN – I,8,2
 • Szymański Jakub – I,8,3
 • NN – I,8,4
 • NN – I,8,6
 • Małowska Katarzyna – I,8,7
 • Małowski Szymon – I,8,7
 • NN –I,8,10
 • Michalak Stefan – I,8,12
 • Michalak Stanisław – I,8,13
 • Koliński Władysław – I,9,2
 • Kolińska Stanisława – I,9,2
 • NN – I,9,4
 • Dudek Józefa – I,9,5
 • Polak Stanisław – I,9,6
 • Zieliński Michał – I,9,8
 • Eisbrenner Jadzia (dz) – I,9,8
 • Eisbrenner Halinka (7 lat) – I,9,8
 • NN – I,9,11
 • NN – I,9,12
 • Łyskawa Stanisława – I,9,13
 • Kozłowska Anna – I,9,16
 • Kozłowski Andrzej – I,9,16
 • Tobolski Józef – I,9,17
 • Klamecka Władysława – I,9,18
 • Brzezińska Prakseda – I,9,18
 • Fajka Antoni – I,9,22
 • Fajka Salomea – I,9,22
 • Miara Jakub – I,9,23
 • Dziubek Stefania – I,9,24
 • Rzepecki Zbigniew Zygmunt (10 lat) – I,10,1
 • Wasilewska Władysława – I,10,4
 • Wasilewski Czesław – I,10,4
 • Rybacka Stanisława – I,10,5
 • Kaźmierska Irena – I,10,6
 • Kaźmierski Jan – I,10,7
 • Kaźmierski Ryszard – I,10,7
 • Jankowski Jan – I,10,8
 • Jankowska Irena – I,10,9
 • Grodzki Stanisław – I,10,13
 • Kulze Zofia – I,10,14
 • Kulze Alojzy – I,10,14
 • Migacz Maria – I,10,15
 • NN – I,10,16
 • Tobolska Kazimiera (15 lat) – I,10,20
 • Góral Magdalena – I,10,21
 • Sikorski W. – I,11,1
 • Olejniczak Józef – I,11,5
 • Urbaniak Przemek (13 lat) – I,11,6
 • Rogacki Franciszek – I,11,7
 • NN – I,11,8
 • Górski Antoni – I,11,9
 • Domecka Zofia – I,11,9
 • Domecki Konstanty – I,11,9
 • Nurkowska Maria – I,11,9
 • Grześkowiak Józef – I,11,11
 • Grześkowiak Marianna – I,11,11
 • Kresiński Jan – I,11,13
 • Kresińska Helena – I,11,14
 • NN – I,11,15
 • Grześkiewicz Jan i Stanisława – I,11,16
 • Pakulska Cecylia – I,11,17
 • Bachorski Wincenty – I,11,18
 • Bachorska Czesława – I,11,18
 • Kaźmierczak Władysław – I,12,2
 • Kaźmierczak Bogdan – I,12,2
 • Trojanowski Władysław – I,12,4
 • Trojanowska Konstancja – I,12,4
 • Walkowiak Aniela – I,12,7
 • Rogacka Aniela – I,12,9
 • Wnoś Kazimierz – I,12,12
 • NN – I,12,13
 • NN – I,12,15
 • Antczak Marianna – I,12,16
 • Letosińska Aniela – I,12,18
 • NN – I,12,21
 • Garbowski Stanisław – I,12,22
 • Piotrowski Szczepan – I,13,1
 • Woźniak Czesława – I,13,3
 • Burchacki Antoni – I,13,6
 • Burchacka Elżbieta – I,13,6
 • Machowski Dionizy – I,13,8
 • Gołdowski Jan – I,13,9
 • Gozdowiak Antoni – I,13,12
 • Gozdowiak Katarzyna – I,13,13
 • Szulc Aniela – I,13,15
 • Szulc Józef – I,13,16
 • Dziubarczyk Kordula – I,13,17
 • Adaszak Władysław – I,13,18
 • Sołtysiak Józef – I,13,19
 • Sołtysiak Kazimierz – I,13,20
 • Dominiak Pelagia – I,14,5
 • Dominiak Antoni – I,14,6
 • Hauke Aleksander – I,14,7
 • Mazurek Marcin – I,14,9
 • Hibner Józef – I,14,11
 • NN – I,14,12
 • Majdecki Marcin – I,14,14
 • Mikołajewska Elżbieta – I,14,15
 • NN – I,14,16
 • Kazimierska Franciszka – I,14,17
 • Zaremba Joanna – I,14,18
 • Matysiak Zofia i Andrzej – I,14,19
 • NN – I,14,20
 • Dziubarczyk Leon – I,14,22
 • Dziubarczyk Marian (4 lata) – I,14,22
 • Dziubarczyk Helena – I,14,22
 • Glapa Marianna i Marcin – I,15,1
 • Glapa Marian – I,15,1
 • Witkowska Stefania – I,15,3
 • NN – I,15,4
 • Taczanowski Franciszek – I,15,5
 • Glapa Czesław – I,15,6
 • Michalski Ryszard – I,15,7
 • Michalska Anna – I,15,7
 • Kupiecka Maria – I,15,8
 • Gubeta Wiktoria – I,15,9
 • Grochowski – I,15,11
 • NN – I,15,18
 • NN – I,15,19
 • Łuczak Józefa – I,15,20
 • Lewicz Józefa i Walenty – I,15,21
 • NN (dz) – I,15,22
 • Góral Elżbietka (dz) – I,15,24
 • Adaszak Zofia i Andrzej – I,16,3
 • Jańczak Edmund – I,16,5
 • NN – I,16,15
 • NN – I,16,17
 • Radłowska Aleksandra – I,16,18
 • Kordziński Michał – I,16,19
 • Mikołajczak Wisław (dz) – I,16,20
 • NN (dz) – I,16,20
 • NN (dz) – I,16,20
 • NN – I,17,4
 • Rogacka Sabina – I,17,10
 • Kozaczyk Stanisław – I,17,11
 • Lewicz Katarzyna – I,17,12
 • Kuczyński Józef – I,17,13
 • Kuczyńska Apolonia – I,17,13
 • Bączkiewicz Zofia – I,17,14
 • Zaremba Wojciech – I,17,15
 • NN – I,17,17
 • NN – I,17,18
 • NN – I,17,24
 • NN – I,18,5
 • Głowacki Stanisław – I,18,6
 • Pachoł Antoni – I,18,7
 • Rzepecka Zofia – I,18,8
 • Szymańska Aurelia – I,18,9
 • Rzepecki Polikarp – I,18,10
 • Rzepecki Adam – I,18,10
 • NN – I,18,11
 • Dziubek Wojciech – I,18,14
 • Dziubek Aniela – I,18,14
 • Rogacki Józef – I,18,15
 • Rybicka Franciszek – I,18,19
 • Rybicki Jan – I,18,19
 • NN (dz) – I,18,20
 • NN (dz) – I,18,20
 • NN (dz) – I,18,20
 • NN (dz) – I,18,20
 • Wawrzyniak Józefa – I,18,21
 • Szulc Adam – I,19,4
 • Kubis Franciszek – I,19,5
 • Kubis Helena – I,19,5
 • Wrzeskowska Czesława – I,19,5
 • NN – I,19,10
 • NN – I,19,11
 • Swędrowski Aleksander – I,19,12
 • Swędrowska Regina – I,19,12
 • Witkowski Franciszek – I,19,13
 • Witkowska Władysława – I,19,13
 • Łukomski Jantoni – I,19,14
 • Barszcz Antoni – I,19,18
 • Walniewicz Franciszka – I,19,19