Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26.09.2021r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


 1. W kościele nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 2. Pamiętajmy, że głębokie przeżycie liturgii słowa owocuje głębokim doświadczeniem liturgii eucharystycznej. To przede wszystkim na Mszy świętej Słowo staje się Ciałem, dlatego przypominamy, że w niedzielę, 15 min. przed każdą Mszą św., możemy wysłuchać rozważań Ewangelii, które wprowadzą nas do pełniejszego przeżywania Eucharystii.
 3. W środę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
 4. W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 16.30.
 5. Z racji pierwszego piątku miesiąca zapraszamy na spowiedź od godz. 16.00. Natomiast po wieczornej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania i akt oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 6. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 7. W najbliższy piątek ks. Arek, a w sobotę ks. proboszcz udadzą się z Panem Jezusem do chorych.
 8. W przyszłą sobotę o godz. 10.00 sprzątanie kościoła. O posprzątanie świątyni i ułożenie kwiatów prosimy mieszkańców wioski Leszczyca.
 9. Dzieci zapraszamy na Msze św. o godz. 10.30.
 10. Przypominamy o segregacji śmieci na cmentarzu. Plastiki oraz szkło prosimy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników, a odpady kompostowe do dużego kontenera K7 (tylko odpady kompostowe bez folii).
 11. Prosimy o sprawdzanie zamówionych intencji mszalnych i ewentualne zgłaszanie braków lub nieścisłości przed Mszą św.
 12. W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. zbiórka na spłacenie zakupionego sprzętu muzycznego.
 13. Pół godziny przed każdą Mszą św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
 14. Na stronie parafii możemy zapoznać się z miejscami na cmentarzu z sektora A, B, C, D, E, które nie mają przedłużonej promulgaty. Przedłużyć promulgatę można u ks. proboszcza w środę, czwartek lub piątek po wieczornej Mszy św. W następnych terminach zostaną podane kolejne sektory.
 15. Dziękujemy parafianom, którzy na cele remontowe złożyli 700zł.
 16. Zachęcamy do lektury nowego numeru „Przewodnika Katolickiego”. Cena 6zł
 17. Dziękując za wspólną modlitwę i złożone ofiary, życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.