CMENTARZ

CMENTARZ – SEKTOR E

Przypominamy o odnowieniu prolongaty pokładnego za swoich bliskich zmarłych na kolejne 20 lat. Po wygaśnięciu 20 letniego terminu zastrzeżenia, miejsce zostanie użyte do pochowania innej osoby. Zdemontowany nagrobek po trzech miesiącach przechodzi na własność Administratora jako mienie porzucone. Osobom opiekującym się grobem nie przysługują żadne roszczenia w związku z likwidacją nagrobka. Jest to zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami(art.7 ust2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

KWATERA E

+ Andrzejewski Szczepan – E,6,16

+ Baranowski Roman – E,12,1

+ Borowska Janina – E,8,2

+ Borowski Stanisław – E,15,11

+ Borowski Stanisław – E,8,2

+ Brzeziński Wawrzyniec – E,8,6

+ Dudek Feliks – E,4,13

+ Dudek Stanisława – E,4,11

+ Filipiak Władysława – E,9,16

+ Gajewska Stanisława – E,11,1

+ Hibner Anna – E,14,1

+ Ignaszak Anastazja – E,14,2

+ Ignaszak Marianna – E,14,4

+ Ignaszak Wawrzyn – E,14,3

+ Jańczak Franciszka – E,10,5

+ Jezierski Bronisław (dz) – E,17,6

+ Jezierski Franciszek (dz) – E,17,6

+ Kaczmarek Czesława – E,9,12

+ Kaczmarek Wiktoria – E,9,12

+ Kołtuniak Marianna – E,12,2

+ Kostanowicz Józef – E,9,20

+ Koszalik Marcjanna – E,7,12

+ Krygiel Antonina – E,11,7

+ Krysiński Zygmunt – E,8,7

+ Kudlińska Janina – E,4,5

+ Kudliński Ignacy – E,4,4

+ Kudliński Jan – E,4,4

+ Kulza Andrzej – E,10,1

+ Kulza Michalina – E,5,11

+ Logdańska Elżbieta – E,10,9

+ Łukasiewicz Zofia – E,7,7

+ Mikołajewska Anna – E,14,5

+ Mikołajewska J. – E,14,9

+ Mikołajewski Józef – E,14,5

+ NN – E,10,10

+ NN – E,10,11

+ NN – E,10,2

+ NN – E,10,20

+ NN – E,10,3

+ NN – E,11,11

+ NN – E,11,16

+ NN – E,11,6

+ NN – E,12,3

+ NN – E,15,3

+ NN – E,15,4

+ NN – E,3,18

+ NN – E,6,5

+ NN – E,7,1

+ NN – E,7,13

+ NN – E,7,14

+ NN – E,7,3

+ NN – E,8,3

+ NN – E,9,15

+ NN – E,9,19

+ NN – E,9,5

+ NN (dz) – E,16,3

+ NN (dz) – E,17,3

+ NN (dz) – E,17,4

+ NN (dz) – E,17,5

+ Pakulski Marcin – E,9,6

+ Radłowska Julianna – E,7,18

+ Radłowski Michał – E,7,18

+ Rzepecka – E,9,9

+ Rzepecka Zofia – E,9,8

+ Rzepecki Antoni – E,9,10

+ Skitek Bronisława – E,11,15

+ Skitek Franciszek – E,11,15

+ Sobczak Jakub – E,7,6

+ Sobczak Józef – E,7,6

+ Staszewska Józefa – E,14,10

+ Sztorc Piotr – E,12,4

+ Sztorc Stanisław – E,12,4

+ Szymańska Marianna – E,11,19

+ Szymczak Michał – E,14,11

+ Tomczak Karol – E,10,4

+ Tomczak Ludwik – E,12,13

+ Walczak Jan – E,7,19

+ Walczak Marek (dz) – E,6,20

+ Walczak Marian – E,7,19

+ Walczak Zbigniew – E,7,16

+ Wojciechowski Józef – E,7,2

+ Wojciechowski Leszek – E,7,2

+ Wróblewska Antonina – E,14,8