CMENTARZ

CMENTARZ – SEKTOR D

Przypominamy o odnowieniu prolongaty pokładnego za swoich bliskich zmarłych na kolejne 20 lat. Po wygaśnięciu 20 letniego terminu zastrzeżenia, miejsce zostanie użyte do pochowania innej osoby. Zdemontowany nagrobek po trzech miesiącach przechodzi na własność Administratora jako mienie porzucone. Osobom opiekującym się grobem nie przysługują żadne roszczenia w związku z likwidacją nagrobka. Jest to zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami(art.7 ust2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

KWATERA D

+ Andrzejak Andrzej – D,6,9

+ Andrzejak Irena – D,7,8

+ Andrzejak Stanisław – D,7,8

+ Andrzejak Tadeusz – D,6,9

+ Antczak Kacper – D,5,7

+ Baranowska Helena – D,4,10

+ Bartnik Franciszek – D,11,18

+ Blatkiewicz Stanisław – D,10,11

+ Brzezińska Zofia – D,4,5

+ Brzeziński Kazimierz – D,4,6

+ Dutkiewicz Scholastyka – D,7,1

+ Gałdecka Stanisława – D,8,12

+ Gałdecki Franciszek – D,4,16

+ Gałdecki Marian – D,8,12

+ Górecki Andrzej – D,9,16

+ Grobowiec Eltrów – D,1,10

+ Hauke Helena – D,4,13

+ Hoffman Katarzyna – D,3,4

+ Hoffman Walenty – D,3,4

+ Hyrka Jan – D,11,3

+ Jankowska Janina – D,1,7

+ Jankowski Franciszek – D,1,7

+ Kaczmarek Paweł – D,12,16

+ Kautek Marcin – D,2,13

+ Kaźmierski Tadeusz – D,9,4

+ Koliński Walenty – D,7,7

+ Kruszyńska Maria – D,10,1

+ Kruszyński Wacław – D,10,1

+ Krysiak Roman – D,7,10

+ Kuczyński Franciszek – D,4,8

+ Kupczyńska Aniela – D,4,8

+ Kupiecka Józefa – D,2,18

+ Kupiecki Kazimierz – D,2,18

+ Lewicz Andrzej – D,8,8

+ Lewicz Józefa – D,8,8

+ Majcherek (dz) – D,7,20

+ Małowska Julianna – D,7,6

+ Miekiewicz Teresa – D,3,7

+ Mostowski Zenon – D,8,2

+ NN – D,12,3

+ NN – D,2,11

+ NN – D,5,1

+ NN – D,6,14

+ NN – D,7,5

+ NN (dz) – D,7,1

+ Nowicki Kazimierz – D,4,10

+ Roszak Józef – D,6,11

+ Roszak Zygmunt – D,6,12

+ Rudczak Agnieszka – D,2,6

+ Sołtysiak Janina – D,5,7

+ Sołtysiak Zygmunt – D,5,7

+ Stawski Stanisław – D,2,3

+ Stróżyk Jan, Agnieszka i Maria – D,5,13

+ Szofer Marianna – D,4,14

+ Szymczak Marian – D,4,18

+ Szymczak Stanisława – D,4,18

+ Świło Janina – D,6,16

+ Świło Zygmunt – D,6,16

+ Taczała Helena – D,7,4

+ Taczała Jan – D,13,7

+ Taczała Kazimierz – D,7,4

+ Taczała Zofia – D,8,9

+ Taczanowska Anna – D,3,2

+ Taczanowski Józef – D,3,2

+ Tomczak Józef – D,5,10

+ Tomczak Władysław – D,5,11

+ Waszyńska Stanisława – D,8,1

+ Witkowska Maria – D,12,1

+ Witkowski Franciszek – D,12,1