CMENTARZ

CMENTARZ – MIEJSCA NIEUREGULOWANE BRAK PROMULGATY – SEKTOR A

Prosimy o kontakt z biurem parafialnym 663571445

Przypominamy o odnowieniu promulgaty pokładnego za swoich bliskich zmarłych na kolejne 20 lat. Po wygaśnięciu 20 letniego terminu zastrzeżenia, miejsce zostanie użyte do pochowania innej osoby. Zdemontowany nagrobek po trzech miesiącach przechodzi na własność Administratora jako mienie porzucone. Osobom  opiekującym się grobem nie przysługują żadne roszczenia w związku z likwidacją nagrobka. Jest to zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami(art.7 ust2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

KWATERA A

+ Maciejewski Mikołaj (dz) – A,1,4

+ Marczak Dominik (dz) – A,1,5

+ Dziubek Aneta (dz) – A,1,6

+ Lewandowska Walentyna (dz) – A,1,7

+ Tomczak Józiu (dz) – A,1,8

+ Dominiak Basia (dz) – A,1,9

+ NN(dz) – A,1,10

+ Rzepecki Sebastian(dz) – A,1,11

+ Rzepecki Marcin(dz) – A,1,11

+ Kolski Mariusz(dz) – A,1,12

+ Szmytka Lidka(dz) – A,1,13

+ Matysiak Piotruś(dz) – A,1,15

+ Dopierała Adam(dz) – A,1,16

+ Woźniak Mariusz (dz) – A,1,17

+ Smurawa Grzegorz(dz) – A,1,18

+ NN(dz) – A,1,20

+ Grzegorska Marzena(dz) – A,1,21

+ Kubacki Piotruś(dz) – A,1,22

+ Gęsikiewicz Karolinka(dz) – A,1,22

+ Szczepaniak Andrzej (dz) – A,1,23

+ Szczepaniak Agnieszka(dz) – A,1,23

+ Nowak Piotruś(dz) – A,1,24

+ Kozicki Tomasz(dz) – A,1,24

+ NN(dz) – A,1,26

+ Gałdecki Łukasz – A,1,27

+ Feler Michaś – A,1,27

+ NN(dz) – A,1,28

+ Król Anna(dz) – A,1,28

+ NN (dz) – A,1,29

+ Taczała Dorotka(dz) – A,1,29

+ Palak Dominika(dz) – A,1,30

+ Tomaszewski Henryk(dz) – A,1,30

+ Tomaszewski Sławuś(dz) – A,1,31

+ Tomaszewski Piotr(dz) – A,1,31

+ Andrzejak Marlenka(dz) – A,1,32

+ Goździeszek Kamil(dz) – A,1,32

+ Dopierała Sławuś(dz) – A,1,33

+ NN(dz) – A,1,33

+ NN(dz) – A,1,35

+ Nowak Marylka – A,1,35

+ Grób Jańczaków – A,2,4

+ Feler Jan – A,2,15

+ Feler Kazimierz – A,2,15

+ Rogacki Leon – A,2,16

+ Bachorska Bogumiła – A,2,18

+ Czajka Zygmunt – A,3,7

+ Sikorski Bolesław – A,3,7

+ Sikorska Stefania – A,3,8

+ Hert Bożena i Jan – A,3,12

+ Hert Jadwiga i Michał – A,3,12

+ Hert Czesława – A,3,12

+ Hert Józef – A,3,12

+ Pakulska Mieczysława – A,3,14

+ Pakulska Walentyna – A,3,15

+ Wolniewicz Beatka(dz) – A,3,16

+ Podgórska Monika(dz) – A,3,17

+ Sapikowski Mirek(dz) – A,3,17

+ NN – A,3,19

+ Ruciek Dobrochna(dz) – A,3,19

+ Andrzejak Tadziu(dz) – A,3,19

+ Michalak Piotruś(dz) – A,3,20

+ Frankowiak Sławek(dz) – A,3,21

+ Frątczak Krzysztof(dz) – A,3,22

+ Kaczorowski Danielek (dz) – A,3,23

+ Malinowska Renatka(dz) – A,3,23

+ Koszerek Mariuszek(dz) – A,3,24

+ Cierzniak Mirosław(dz) – A,3,24

+ Dudkowiak Roman(dz) – A,3,25

+ Szczepaniak Krzysztof(dz) – A,3,25

+ Nowak Konstancja – A,4,2

+ Miara Wiktoria – A,4,3

+ Dominiak Stanisław – A,4,7

+ Dziubarczyk Maria – A,4,8

+Dziubarczyk Weronika – A,4,8

+ Gałdecki Ludwik – A,4,10

+ Gałdecka Marianna – A,4,10

+ Szymczak Marianna – A,4,11

+ NN – A,4,13

+ Pakulski Szczepan – A,4,15

+ Taczanowska Marianna – A,4,17

+ Taczanowski – A,4,18

+ Miara Józefa – A,4,19

+ Langner Elżbieta – A,4,20

+ Murawska Wiktoria – A,5,4

+ Remus Janina – A,5,5

+ Remus Edward – A,5,5

+ Remus Joanna – A,5,5

+ Słupska Jadwiga – A,5,10

+ Janczek Jan – A,6,1

+ NN – A,6,4

+ Tygielski Walenty – A,6,5

+ Cieślak Ignacy – A,6,6

+ Cieślak Helena – A,6,6

+ Antczak Nikodem – A,6,7

+ Rybacka Agnieszka – A,6,8

+ Szypulski Józef – A,6,10

+ Szypulska Antonina – A,6,10

+ Tomczak Lucyna – A,6,12

+ Koms Stanisław – A,6,13

+ Koms Kazimiera – A,6,13

+ NN(dz) – A,6,15

+ Sroczyńska Jadwiga (dz) – A,6,15

+ Marciniak Andrzejek (dz) – A,6,15

+ NN(dz) – A,6,17

+ Nijak Józef – A,6,17

+ NN(dz) – A,6,18

+ Roszak Tadziu (dz) – A,6,18

+ NN(dz) – A,6,19

+ Antczak Stanisław (dz) – A,6,19

+ NN(dz) – A,6,20

+ NN(dz) – A,6,20

+ Eisbrenerer Dariusz – A,7,1

+ Eisbreneres Czesław – A,7,2

+ Napieralski Wincenty – A,7,3

+ Napieralska Kazimiera – A,7,3

+ Mostowski Józef – A,7,4

+ NN – A,7,5

+ Tygielski Józef – A,7,7

+ NN – A,7,8

+ Rybarczyk Jan – A,7,9

+ Rybarczyk Zofia – A,7,9

+ Rybarczyk Maria i Bronisław – A,7,9

+ Gąsikiewicz Jan – A,7,10

+ Gąsikiewicz Irena – A,7,11

+ Kudlińska Joanna – A,7,12

+ Kudliński Stanisław – A,7,12

+ Tomczak Zygmunt – A,7,13

+ NN(dz) – A,7,16

+ Cierzniek Andrzej(dz) – A,7,16

+ NN(dz) – A,7,16

+ Kaczmarek Halina (dz) – A,7,17

+ Antczak Elżbieta(dz) – A,7,17

+ NN(dz) – A,7,17

+ NN(dz) – A,7,18

+ NN(dz) – A,7,19

+ Dyoniziek Jerzy (dz) – A,7,19

+ Jadzia(dz) – A,7,21

+ NN(dz) – A,7,21

+ Gałdecki Zdzisław(dz) – A,7,21

+ NN(dz) – A,7,22

+ NN(dz) – A,7,22

+ NN(dz) – A,8,1

+ Taczała Kazimierz –A,8,2

+ Taczała Aniela – A,8,2

+ NN – A,8,3

+ Wasielewska Józefa – A,8,4

+ NN – A,8,6

+ Mikołajewski Walenty – A,8,10

+ Mikołajewski Kazimierz – A,8,10

+ Cieślak Marian – A,8,11

+ Andrzejak Paweł – A,8,14

+ Juszczak Andrzej – A,8,16

+ Walczak Leon – A,8,17

+ Walczak Janina – A,8,18

+ Juszczak Stanisława – A,8,19

+ Walczak Wiesław – A,8,20

+ Juszczak Jerzy – A,8,21

+ Klamecka Franciszka – A,9,3

+ Szulc Czesław – A,9,6

+ Szulc Aniela  – A,9,6

+ Paprocka Genowefa – A,9,7

+ Paprocki Edward – A,9,7

+ Szymański Józef – A,9,10

+ Szymańska Józefa – A,9,10

+ Szymański Bolesław – A,9,10

+ Gęsikiewicz Jerzy – A,9,11

+ Wigożyńska Katarzyna – A,9,15

+ Grzegorski Stanisław – A,9,16

+ Grzegorska Bolesława – A,9,16

+ Kiełbasa Mariola(dz) – A,9,18

+ Szkudlarek Ewa – A,9,18

+ NN(dz) – A,9,19

+ Matecki Mieczysław – A,9,19

+ Matecki Wojciech(dz) – A,9,22

+ Nowaczyk Stefcia(dz) – A,9,22

+ Kasprzak Stanisław(dz) – A,9,23

+ Dudkowiak Franciszka – A,10,1

+ Kulza Stanisław – A,10,6

+ Kaźmierska Józefa – A,10,8

+ Kaźmierska Lucyna – A,10,9

+ Adaszak Kazimiera – A,10,13

+ Adaszak Marianna – A,10,13

+ Wigorzyński Michał – A,10,16

+ Kropski Marcin – A,10,17

+ Majdecka Krystyna(dz) – A,10,18

+ Michalak Kazimierz(dz) – A,10,18

+ NN(dz) – A,10,18

+ Majdecka Krystyna(dz) – A,10,19

+ Lotoński Stanisław Włodzimierz(dz) – A,10,19

+ Kaźmierska Jadwiga(dz) – A,10,19

+ Polak Henryk(dz) – A,10,20

+ Zieliński Wiesiu(dz) – A,10,20

+ Dudek Anna(dz) – A,10,23

+ NN(dz) – A,10,23

+ NN(dz) – A,10,23

+ Łukasiewicz Janina – A,11,2

+ Cieślak Stanisław – A,11,9

+ Burchacki Józef – A,11,12

+ Burchacka Janina – A,11,12

+ Musiałowski Tadeusz – A,11,14

+ Musiałowska Józefa – A,11,14

+ Musiałowski Marcin – A,11,16

+ Zaremba Michałek(dz) – A,11,17

+ Letosińska Małgosia(dz) – A,11,17

+ Glapa Jadzia (dz) – A,11,17

+ Jankowski Jacuś(dz) – A,11,17

+ Dobrowolski Paweł(dz) – A,11,18

+ NN (dz) – A,11,18

+ NN(dz) – A,11,18

+ Witkowski Marian(dz) – A,11,18

+ NN(dz) – A,11,18

+ Grodzki Bronisław(dz) – A,11,19

+ Rzepecki Janeczek(dz) – A,11,20

+ NN (dz) – A,11,20

+ Zieliński Krzysiu(dz) – A,11,20

+ NN (dz) – A,11,21

+ NN (dz) – A,11,21

+ Kazicka Bogumiła(dz) – A,11,22

+ NN (dz) – A,11,23