Aktualności

DOFINANSOWANIE NA REMONT DACHU KOŚCIOŁA

Parafia w Szymanowicach pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach”.
W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie obejmujące remont dachu nad prezbiterium i polegające na rozbiórce starego poszycia dachu, wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz montażu nowego oblachowania wraz z orynnowaniem.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie celu, którym jest ochrona zasobów przyrodniczo-krajoznawczych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy rozwoju jakości życia na obszarze LGD.

Głównym wykonawcą był Zakład Dekarsko-Blacharski Andrzej Ślęzak z Ostrzeszowa.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 75 627,79 zł, z czego 51 096,00 zł zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.